I Nord Odal har det vært setret i lange tider og det finnes skriftlige kilder som forteller at dette var i god gang allerede på 1600- tallet, men det ble nok drevet sætring her lenge før den tid.
Noen sætrer var i drift helt fram til 1990 - tallet.

TOP