Bjøtkesætra, Melbysætra i Feiring var ei lita sætergrend med flere sætre. Her sætret Bjørke og Melby gårdene. Strøsset til Oppistun- Bjørke står der ennå, mens et uthus har falt sammen. Restene av de andre husa som besto av låve, fjøs og mjølkebu er vanskelig å finne. Husa på Oppistun-Bjørke ble flyttet hit på andre halvdel av 1800 tallet fra en tidligere sætervang.Husa på Nystuvangen ble revet tidlig på 1900 tallet.Her kan man fortsatt se tuftene.
Et annet sted i området, nær Hulderskåpet* står ei brakke på noe som trolig har vært ei sætertomt.

*Hulderskåpet.Her hadde huldra gjemt sine skatter.(se bildeserie)

Bilder fra sæterplassene
Stacks Image 348
TOP