Sætra har en fantastisk beliggenhet med fin utsikt sør og vestover.
Sætringen her tok trolig til på slutten av 1700-tallet etter at Bjørnstad sin gamle sæter hadde blitt skadet etter lynnedslag.
Dette har vært ei stor sæter med mange hus.Det var minst 3 strøss, 5 fjøs og noen mjølkebuer.
Det ble sætret her til midten av 1950-tallet.

Bilder fra Haugsætra
Stacks Image 73
TOP