Knaisætra er det best bevarte sæteranlegget i Akershus med sine i alt 16 hus liggende på samme område. 
Plassen ble i sin tid ryddet av finnen Bernt og fikk navnet Berntstømte. Dette kan tyde på at det var ei hustomt der da Bernt kom dit på midten av 1600 tallet. Allerede på slutten av 1600 tallet hadde Hurdalsbønder overtatt plassen. Sæterdriften her varte sammenhengene frem til 1965.
Stacks Image 1054
TOP