Stacks Image 83
Sæterdriften har lange tradisjoner i Fering og. I 1907 var det hele 89 sætrer i bygda.
I 1981 var det imidlertid slutt. Dalssætra hadde da sin siste sesong med sæterdrift, og en epoke var over.
TOP